שלום וברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת ח.ד הום סינמה בע"מ.
א. הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו ו/ או למי מטעמו כל טענה ו/ או  תביעה
כנגד בעלי האתר ו / או מפעיליו / או מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו / או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
ב. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
ג.  לביצוע פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה.
ד. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
ה. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.
הזמנת מוצרים
א. חברת ח.ד הום סינמה בע"מ מציעה למכירה מגוון רחב של מוצרים (להלן: "מוצרים"). לצד המוצרים  המיועדים למכירה מצוינת במפורש העובדה כי ניתן לרכוש אותם באמצעות סימון בעגלת הקניות.
אם עובדה זו לא צוינה לצד המוצר ו/או השירות, לא תוכל לרוכשם, ואנו לא נהיה חייבים לספק לך אותם.
ב. על מנת שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן: "הזמנתך"), חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי של יצרני ואו יבואני המוצרים.
למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי.
אם המוצרים חסרים, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון.
במקרה הזה, שומרת לעצמה חברת ח.ד הום סינמה בע"מ , את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים.
אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש.
אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.
אופן ביצוע הזמנה
א. לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את חברת ח.ד הום סינמה בע"מ לספק
את המוצרים שהזמנת,והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה  נקלטו במערכת.
ב. רק לאחר חברת ח.ד הום סינמה בע"מ תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך, ויתקבל  אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו
כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים במלאי שבידי חברת ח.ד הום סינמה בע"מ,או יצרניהם או מפיציהם בישראל.
ג. כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר,כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך.
סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ע"י חברת ח.ד הום סינמה בע"מ  .
ד. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, רשאית חברת ח.ד הום סינמה בע"מ לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
ה. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או בכל דין.
ו. ניתן לתאם טלפונית הגעה לחנות לשם קבלת מוצר שהוזמן.במקרה של איסוף עצמי ,  יוכל רק בעל כרטיס האשראי , לאחר הצגתו ותעודת הזהות שלו , לקבל את המוצר במקום.
אמצעי התשלום
א. באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.
ב. שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.
מועד אספקה
א. זמני האספקה להם אנו מתחייבים הם עד 5 יום (להלן:" מועדי האספקה")בהנחה שהמוצרים במלאי.
חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים.
יחד עם זאת, חברת ח.ד הום סינמה בע"מ עושה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה .
ב. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא,
באופן מלא או באופן חלקי,ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות
במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון
אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכרז פומבי ו/או מכירה רגילה
או אספקת המוצרים ו/או השירותים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום
המוצרו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות,רשאיים מנהלי האתר מטעמה של
חברת ח.ד הום סינמה בע"מ  להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה,ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
ג. המוצרים השונים יסופקו חינם באמצעות עובדי חברת ח.ד הום סינמה בע"מ או דואר ישראל -רשום או באמצעות שליחים.
מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל -רשום ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל.
יודגש בזאת שהמוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה ע"י חברת ח.ד הום סינמה בע"מ ואינם בשליטתה, והנך מצהיר
כי לא תהיה לך כל טענה נגד החברה עקב שיבושים באספקה שלא סופקו באמצעות שליח מטעם החברה.
ד. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם חברת ח.ד הום סינמה בע"מ .
במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם חברת ח.ד הום סינמה בע"מ לבצע את משלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי
מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים.
יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה חברת ח.ד הום סינמה בע"מ הפוסקת הבלעדית.
מחירים ותשלומים
א. חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת. המחיר כולל הוצאות משלוח ודמי טיפול,והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר.
ב. חברת ח.ד הום סינמה בע"מ בע"מ רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת.
המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שייתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.
ג. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
ביטול עיסקה
א. ניתן לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית.וזאת בהודעה בכתב לדואר אלקטרוני: ראה דף צור קשר .
לאחר בירור פנייתך יש להחזיר את המוצר באמצעות הדואר לכתובת אשר תינתן לך.
לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם  ובניכוי עלות שליחות ההחזרה(במידה וקיימת).
אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעם חברת ח.ד הום סינמה בע"מ ונמצא שהוא לא הוחזר כנדרש, באריזתו החדשה והמקורית, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה
הזיכוי יהיה יחסי לערך המוצר שהוחזר, בניכוי הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה,פתיחת החומרים המתכלים במכשיר, ו/או כל הוצאה או התחייבות אחרת
חברת ח.ד הום סינמה בע"מ תוציא או שהיא התחייבה עליהם בשל התקשרות בעסקה או בשל ביטולה.
ב. במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.
ג. אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה,אלא אם התברר שהם פגומים.
במקרה של מוצר פגום, אתה רשאי לשלוח את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר.
לאחר שנקבל את פנייתך, נשלח אליך שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק.
הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או לקבלת שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981.
אחריות
א. חברת ח.ד הום סינמה בע"מ   ו/או מי מטעמו אינם מייצרים את המוצרים, ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים,לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר
בכל הנוגע לפרטים האמורים.לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.
המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד חברת ח.ד הום סינמה בע"מ לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב.
אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כפי שפרטנו בתנאי שימוש אלה.
ב. האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם,לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים, היבואנים של המוצרים
ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם.
היצרנים,היבואנים של המוצרים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.
ג. בשום נסיבות לא תחול על חברת ח.ד הום סינמה בע"מ   ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד  ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, בכלליות
האמור לעיל,לרבות, ומבלי לפגוע ואו לדרוש דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש
או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש במוצרים, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות
וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת,אפילו אם נודע
לחברת ח.ד הום סינמה בע"מ ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה,אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.
ד. חברת ח.ד הום סינמה בע"מ ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי
צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
ה. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי חברת ח.ד הום סינמה בע"מ,מי מטעמו בגין תכונות שירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
ז.אין אחריות על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח.
תנאים נוספים
א. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר למעט פרטי כרטיס האשראי שמסרת לחברה לגבי העסקה שבצעתה באתר זה.
חברת ח.ד הום סינמה בע"מ מתחייבת לא להעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר.
למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.
ב. חברת ח.ד הום סינמה בע"מ תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים.
ג. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", נבצר מחברת ח.ד הום סינמה בע"מ לנהל את האתר כתקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו,יהא על
חברת ח.ד הום סינמה בע"מ  לבטל את  ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם,בסעיף זה "כוח עליון" משמעו - לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים
או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
ד. חברת ח.ד הום סינמה בע"מ   שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית
או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.
דין ושיפוט הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.
קנייה מהנה
​צוות ח.ד הום סינמה בע"מ
 
אחוזה 128, רעננה  טל: 09-7445844 / 09-7445845   דני-052-6880777  חגי-052-6574777  Email: danny@homecinema.co.il  |    אודות

הרכישה באתר מאובטחת