מערכת סטריאו  Yamaha AS301+Yamaha CDS300+Misson LX2